Główną zaletą kosiarek SPIDER jest możliwość pracy w terenach dotychczas trudnych w obsłudze: wałach i nasypach kolejowych o dużym stopniu nachylenia. Dzięki temu naszą inwestycję uważamy za wysoce satysfakcjonującą.